19

 

...z chodby odbočují pancéřová, vysoce odolná dvířka k šachtě nouzového východu...