54

 

...v jejím dnes už zarostlém areálu je i nedokončený podzemní kryt