47

 

Kulometné hnízdo a zamljanky postavené ze starých pneumatik...