32

 

...sklad byl chráněn dvojitým oplocením a nezbytnými hromosvody...