18

 

Vrata do opuštěné základny letištních hasičů, uvnitř zůstala jen sauna s bazénkem a zbytky březových metliček