Jiné vojenské objekty

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. Některé významné podzemní objekty nebudou z důvodu ochrany vůbec jmenovány a zobrazovány. U některých objektů je ze stejného důvodu pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

Podzemní záložní
VS 10. LA
(VÚ 5625)
zatím jen fotografie /M+P Němcovi CMA/
bez popisků...
Tajné velitelství VYSOČINA Vybudováno v roce 1979 v "Tajné akci č.148" pod objektem kasáren Čechovka v Havlíčkově Brodě. Pravděpodobně bylo určeno jako jedno ze záložních velitelství Západního frontu ČSLA pro případ raketojaderné války. Majitelem objektu kasáren je dnes firma ROSS Holding s r.o., která v budoucnu plánuje zpřístupnění podzemního objektu formou vojenského muzea. Informace o objektu kasáren
VÚ 3452
Čáslav
Bojové stanoviště štábu letecké divize - podzemní zodolněný objekt. Značně zdevastované prostory byly před nedávnem uzamčeny novým majitelem...
Spojovací uzel Varšavské smlouvy
RVS 1 Studánka
Nedaleko od Prahy už v roce 1955 vznikl 60. radiový (později spojovací) prapor Unhošť – Čeperka. V jeho těsném sousedství byl vybudován utajený objekt Studánka. Zpočátku pravděpodobně sloužil jako význačný uzel Opěrné spojovací sítě frontu. Poté byl zařazen do systému Stálé vojenské spojovací sítě jako Rádiové vysílací středisko č.1 pro spojení mezi GŠ a jednotlivými útvary i pro spojení GŠ s Hlavním velením Varšavské smlouvy. V době míru byl střežen specielní strážní jednotkou a provoz měl zahájit až za branné pohotovosti státu, kdy měl být dálkově ovládán z Rádiového přijímacího střediska Drahelčice. Mezi roky 2000 a 2001 byl objekt součástí Základny komunikačních a informačních systémů AČR a později byl armádou opuštěn…
Velitelský bunkr
71.PLRB Drnov
(bunkr sloužil i pro 56.rtpr a NS-5)
Neuvěřitelně zachovalý několikapatrový podzemní komplex se využíval od roku 1985 pro 71. protileteckou raketovou brigádu, která zabezpečovala protivzdušnou obranu státu pomocí mnoha raketových základen. Na základnách byly postupně umísťovány rakety Dvina, Volchov, Něva, S-200 Vega a S-300 PMU. V roce 1999 došlo ke zrušení 71.PLRB a bunkr využívala 44.PLRB až do svého zrušení v roce 2003.
Práce na zpřístupnění objektu pro veřejnost zahájilo Občanské sdružení Bunkr-Drnov. Další informace: web muzea
Zpřístupnění pro veřejnost se předpokládá od roku 2012. Expozice by měla ukazovat stav PLRB v době jejího největšího rozmachu včetně raketového kompletu SA-75M Dvina-M.
OBJEKTY STUDENÉ VÁLKY
střední Evropa
Rozsáhlý přehled podzemních objektů a fortifikací vybudovaných za studené války v Polsku, Východním Německu, Maďarsku a Československu, mnohdy doplněný i o objekty z druhé světové války najdete na samostatném webu...

Projekt nese název: ŽELEZNÁ VRATA

přímý odkaz

Součástí stránek jsou i odkazy na opevnění Švýcarska a podzemní objekty Rakouska, Slovenska...