03

 

Vstup do třetího oplocení je možný jen se zadáním číselného kódu