43

 

...zpět k trojici vstupních dveří a schodištěm na povrch