36

 

...na každém pracovišti se dochovaly informační panely s přepínači a LED diodami