29

 

Na konci každého sálu je WC a průchod k chodbě nouzových východů