15

 

Ledový chlad podzemních chodeb byl po válce nakrátko využit ke skladování zeleniny...