08

 

Pohled ze slepé odbočky do Werku "B". Na protější stěně je náznak nedokončeného pokračování sálu