06

 

Průchod k Werku "B" je vlastně nejmenší chodbou objektu, vzniklého rozšířením původních dobývek písku