19

 

...tyto štoly jsou však až z 50-tých let 20.stol. a sloužily pro výuku hornických učňů