11

 

Vede odtud ještě jedna větrací chodba vyúsťující v lomové stěně