06

 

Větrací štola přechází ve ventilační rouru, kterou bylo možno nahlédnout do Archivu I.