43

 

…betonové fragmenty tu zůstaly po staveništi pro nedalekou podzemní továrnu Ro