29

 

Jílový „zával“ – úpatí zavezené druhé lomové šachty – dříve zde byla propojka do štoly „D“. I tato chodba měla být rozšířena na výrobní sál