21

 

Křižovatka v systému „C“. Jsou patrné díry po vytrhaných pražcích a točně