12

 

Základy lanové dráhy, kterou se dopravoval vápenec na druhý břeh řeky