07

 

Pohled směrem k Berounu, dole je dosud patrný násep úzkorozchodné dráhy. Podle původních projektů tudy měla vést železniční vlečka o běžném rozchodu z Berouna-Závodí k objektům Sigma III. a Ro