01

 

Pohled na lom z přístupové pobřežní komunikace od Berouna