13

 

...podle pověstí byl pivovar propojen úzkou chodbou se zámeckými sklepy