02

 

Jiná větrací šachta opravovaná v 60.letech 20.stol.