26

 

Na závěr snad jen citace z poválečného posudku o případné likvidaci továrny: …z toho je vidět, že by se muselo vynaložit asi 10.000.000 Kčs na demolování budov a uvedení pozemků do jakžtakž použitelného stavu (a to jen pro les). Uvésti pozemky do původního stavu vůbec není možno, jelikož schází ornice, kterou nemohli bychom nikde získati a i kdybychom ji získali, vyžadovalo by to dalších 5.000.000 Kčs. Proti těmto nákladům stojí náklad asi 1.500.000 Kčs, které bychom vynaložili k výkupu pozemků od jejich dosavadních majitelů. Kdyby Škodovy závody po zlikvidování nároků majitelů pozemků nechtěly si závod ponechati, mohly by ho nabídnout Okresnímu místnímu národnímu výboru… Kdyby v krajním případě Škodovy závody nechaly závod zpustnout a rozkrást – bylo by to z hlediska finančního výhodnější… Ano, jsme v Čechách :-)