17

 

…zůstal jen tento nedostavěný prostor, zjevně využitý jako protiletecký kryt