08

 

Zajímavé ruské bedýnky z roku 1986 v násypné šachtě na uhlí. Nesly povzbudivé nápisy: REAKTÍVNO! ÓČEŇ OPÁSNO!