39

 

...chodby, z větší části vybetonované, dosahují šířky až šesti metrů