37

 

Ražení štol nedokončené podzemní továrny v Rabštejně probíhalo v pískovcovém masivu celkem běžnou technologií – vrtání otvorů pneumatickými vrtačkami a následné odstřely trhavinou Donarit. Vytěžený materiál se vyvážel lomařskými výklopnými vozíky
/foto Otakar Pilz/