26

 

Desítky lahví s kysličníkem uhličitým ve třech hasicích stanicích trpělivě čekaly na svou chvíli...
/foto členové IPS/