17

 

Monumentálnost naftové nádrže...
/foto Otakar Pilz/