12

 

Původní chodby nedokončené podzemní továrny...