05

 

Vchod k nádržím je v bývalém ruském vojenském areálu u Jánské, nedaleko zrezivělé benzínové pumpy