03

 

...na kterých rezavěly a trávou zarůstaly desítky železničních cisteren