26

 

Podzemní šatna sloužící i jako protiletecký kryt (foto MPN)