16

 

Výrobní sály 3.patra (na podlaze je vrstva bláta – při povodních v roce 2002 sem proniklo Labe)