11

 

Záložní generátor z 50-tých let 20.století, kdy v objektu sídlil Sklad hmotných rezerv…