05

 

…vede odtud točité schodiště, kudy vězňové snášeli materiál na výrobu vrtulí do 2. a 3. podzemního patra