Podzemí Prahy

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. Některé významné podzemní objekty nebudou z důvodu ochrany vůbec jmenovány a zobrazovány. U některých objektů je ze stejného důvodu pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

Karmelitánské katakomby Pod chrámem Panny Marie Vítězné se skrývají největší pražské katakomby - 15 velkých sklepení v nichž se donedávna nacházely pozůstatky několika set mumifikovaných rytířů, šlechticů, opatů a měšťanů z let 1646 - 1760. Zde spočinul Jan Lev z Ersfeldu, vedle něho kněžna Polyxena, Barbora Valdštejnová, bratři karmelitáni a mnozí další...
Vyšehradské kasematy Podzemní chodby a sály vznikly současně s výstavbou barokních bastionů mezi lety 1653 – 1678 v době přestavby Vyšehradu na moderní pevnost. Další vylepšení kasemat provedla francouzská okupační armáda v roce 1741. Sloužily svému původnímu účelu (soustředění vojska a jeho nepozorovaný přesun) a posléze jako sklady až do roku 1911, kdy poslední vojenská posádka Vyšehrad opustila. I další jejich osudy byly zajímavé… Oficiální stránky Vyšehradu
Pískovcové dobývky – Močálka Rozsáhlý systém křivolakých štol a sálků o celkové délce asi 1km na jižním okraji prosecké plošiny. Od 18.století se zde na několika místech těžil rozpadavý pískovec druhohorních vrstev. Největší rozmach těžby byl v 19.století, kdy se písek používal na štuky, výrobu pískových mýdel a na posypávání prkenných podlah. Močálka je největším a nejzachovalejším zdejším systémem. Od roku 2001 je uzavřena a probíhají zde průzkumné práce, které snad budou ukončeny zpřístupněním této památky veřejnosti...
Velká Chuchle - muniční skladiště Asi 600m zpevněných štol na 6.patře bývalého dolomitového dolu se používá jako muniční sklad. V roce 2000 zde sídlila firma Explosiv service, dnešní stav neznámý...
Prokopské a Dalejské údolí viz Vzpomínky na zaniklá místa
Bránická skála zatím možno shlédnout pouze v rámci našich přednášek
Divoká Šárka Systém štol v pískovci původně určených jako protiletecký kryt blízkého německého polního letiště. Po válce byl rozšířen Čs. armádou pro skladovací účely. Celková délka asi 400m. Dlouhodobě opuštěné a nevyužité. V 80-tých letech 20.stol. oblíbené místo dobrodružných výprav mládeže. Dnes z bezpečnostních důvodů uzamčené...
Kolektory Ražené hloubkové kolektory - chodby k vedení a ukládání inženýrských sítí (kabelových vedení a trubních sítí) v hloubkách desítek metrů pod ulicemi hlavního města. Od 70-tých let 20.století se vykopalo už více než 86 kilometrů kolektorů. Od 90-tých let jsou zabezpečeny proti vstupu neoprávněných osob s ohledem na vstup teroristických skupin. Systém pražských kolektorů patří k nejmodernějším na světě a jeho výstavba by měla být dokončena do roku 2012. Podzemí spravuje firma Kolektory Praha a.s.
Stará čistírna odpadních vod Lindleyovy kanalizace Stará čistírna byla součástí stokového systému budovaného v letech 1895-1906 podle projektu anglického inženýra W. H. Lindleye. Úkolem této pozoruhodné technické stavby bylo odstraňovat nečistoty z vody přivedené kanalizací, aby mohla být vypouštěna do Vltavy. Celá čistírenská technologie poháněná parními stroji byla ukryta v podzemí a bezchybně pracovala až do roku 1967. Dnes je v budově umístěno Ekotechnické museum
"Pevnost Bezovka" Funkční protiatomový kryt štolového typu pro 2500 osob vybudovaný v 50.tých letech 20.stol. pod Vrchem Svatého kříže - Parukářkou. V době míru je obvykle využíván jako sklad a v jedné části chodeb je občas otevřen hudební klub. Pod stejným kopcem je i nouzové vysílací středisko Českých radiokomunikací...
Výstava fotografií
Podzemní Praha
Výstava jedinečných fotografií Vladimíra Vojíře z průzkumů podzemních prostor hlavního města bývá k vidění o letních víkendech ve štole č. XXII. v Petřínských sadech. Ke štole vedou orientační šipky od stanice lanové dráhy Nebozízek nebo od Petřínské rozhledny. Přesné termíny otevření štoly se dozvíte na stránkách Agentury Nautilus
Podzemí Žižkova možno shlédnout pouze v rámci našich přednášek
Motol - projekt záložní nemocnice možno shlédnout pouze v rámci našich přednášek
Rudolfova štola Unikátní pražské podzemní dílo. Štola císaře Rudolfa II. podchází pod Letenskou plání v délce 1100m. Byla vybudována neuvěřitelným úsilím kutnohorských havířů mezi lety 1584 - 1593. Stavbou štoly byl pověřen vrchní hormistr Lazarus Ercker a vrchní důlní měřič Jiří Oeder. Nákladná stavba sloužila a dodnes slouží svému původnímu účelu - napouštění rybníků ve Stromovce. Část štoly bývala zpřístupněna veřejnosti, ale po ničivé povodni v roce 2002 už trasa zpřístupněna nebyla. Obvyklá hloubka vody ve štole dosahuje 150cm a navštívit štolu je možno jen výjimečně...