53

 

Budova čistírny včetně technologického zařízení je od roku 1991 památkově chráněna. V roce 1996 zde bylo otevřeno Ekotechnické museum o jehož provoz se starají především dobrovolníci. Součástí prohlídek jsou exkurze do kanalizačních katakomb v podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod.

Dnes má pražská kanalizace délku 4291 kilometrů a odvádí odpady více než milionového města...

Příval dešťové vody valící se z kruhové stoky o průměru 2m v pražské ulici Papírenská, nedaleko staré čistírny odpadních vod můžete shlédnout v sekci Multimedia