41

 

...dvýma parnÝm stroj¨m v hlavnÝ strojovný objektu