25

 

Kolejiště za budovou čistírny. Napravo jsou větrací šachty galerie u sedimentačních nádrží