12

 

Důležité bylo samozřejmě i řádné odvětrání prostor