01

 

Klasický vejčitý profil stok Lindleyovy kanalizace...