03

 

...chodba ta připomíná vzezřením katakomby starořímské...