Podzemní lomy

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. Některé významné podzemní objekty nebudou z důvodu ochrany vůbec jmenovány a zobrazovány. U některých objektů je ze stejného důvodu pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

Nevřeň Několik set metrů monumentálních chodeb z 19.stol. na těžbu kaolinu. Od 1850 těžba chodbicováním, po roce 1890 sudováním - chodby až 18m vysoké. Do 1884 ruční práce, poté vyražena úpadnice do plavírny, vozy zde tahala lokomobila. Konec těžby 1897. Původní rozsah chodeb dodnes neznámý. Uzamčeno a chráněno...
Orty u Hosína Naprosto jedinečný pozůstatek těžby kaolinického písku z druhé poloviny 19.století. Systém ručně ražených podzemních chodeb o celkové délce asi 3,5 km. Majitelem byla firma Hardtmuth z Českých Budějovic. Těžba probíhala chodbicováním – ražením pravoúhle se křížících chodeb s ponechanými nosnými pilíři. Desítky křižovatek už více než sto let opuštěných chodeb vytvářejí podivuhodný podzemní labyrint. Chráněná přírodní památka a zimoviště netopýrů. Uzamčeno...
Skalice u Nového Boru V místním pískovcovém kamenolomu byly v roce 1882 vyraženy podzemní chodby na těžbu stavebních kvádrů. Vynikající doklad tesařské práce místních lomařů a později i Barabů - stavitelů železničních tratí. Do roku 1889 byly vyraženy stovky metrů chodeb o výšce až 8 metrů. 4.ledna 1932 se však lomová stěna zřítila a zničila vstupní partie štol a zasypala téměř všechny vstupy do podzemí. Chráněné zimoviště netopýrů (spadá pod Vlastivědné muzeum v České Lípě), uzamčeno. Občas se zde natáčí pohádky, třeba "Z pekla štěstí" a naposledy v roce 2010 "Peklo s princeznou"...
Mělnické opukové lomy Těžba opuky ke stavebním účelům v tomto kraji má dlouhou tradici, otevřenými lomy se zde těžilo již od středověku. Opěrné zídky vinic, prahy, překlady oken a dveří a zdobené brány z opukových kvádrů zde můžeme vidět na každém kroku. Později tu vzniklo i množství podzemních lomů, snad z důvodů zachování zemědělských pozemků a také proto, že se zde dalo těžit i v zimě. Několik těchto podzemních prostor bylo vyhlášeno přírodní památkou, vyčištěno a uzamčeno. Slouží také jako zimoviště netopýrů...
Loreta není určeno pro veřejnost
Riedelova jeskyně
a
Dva tunely
Riedelova jeskyně je rozlehlá prostora vzniklá těžbou pískovce v hlubinách Břidličného vrchu u Prysku. Dnes uzamčené chráněné zimoviště netopýrů. Nedaleko od ní leží Dva tunely - zbytek podzemní těžby pískovce pod Šenovským vrchem...
Zanikající podzemní pískovna Možná poslední fotografie z celkem rozlehlé podzemní pískovny ve Středočeském kraji. Vysoké chodby a sály připomínající obdobnou těžbu u Skalice se však postupně řítí a zavalují. Část prostor, kde byl za války protiletecký kryt pro místní obyvatele už zcela zanikla. Likvidační firma již má prostor označen výstražnými páskami a hovoří se o zasypání popílkem...