11

 

...písek se zde těžil rozměrnými podzemními chodbami, později odtěženými povrchovým lomem