37

 

A to už jsme v Hosíně I. v Černé chodbě - je tu tolik vody, že běžné holínky rozhodně nestačí