33

 

Samsonův balkon, ponechaná lavice železitého pískovce, zatímco těžba pokračovala pod ní i nad ní