31

 

...tady bylo procento kaolinu v písku největší